Auteur:

Gepubliceerd op: 24-11-2020

Lokale besturen moeten jaarlijks fiscale fiches opmaken en indienen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, denk aan de fiche 281.93 voor o.a. leveringen van diensten en werken, huurgelden en onteigeningsvergoedingen of de fiche 281.50 met de erelonen voor vrije beroepen. Het indienen van deze fiches gebeurt via Belcotax-on-web.

Het toegangsbeheer tot Belcotax-on-web wijzigt voor de indiening van de fiches vanaf het inkomstenjaar 2020. Door rollen toe te wijzen, kunnen besturen zelf bepalen welke medewerkers van de organisatie gemachtigd zijn om fiches in te dienen. Er wordt ook een bijkomende rol voorzien voor schuldenaars, zodat besturen op hun beurt de fiches van andere instanties kunnen raadplegen. De rollen kunnen worden toegekend via het beheer van de EGOV-rollen op deze website. Meer informatie over het rollenbeheer vindt u op de pagina van de FOD Financiën.

Ben Gilot