Auteur:

Gepubliceerd op: 07-06-2019

Voortaan kunnen besturen opvolgen hoe groot de hangende bezwaren zijn voor hun gemeente in het kader van de aanvullende personenbelasting (APB). Gemeenten kunnen zo niet alleen in globo maar ook in detail (bijvoorbeeld per aanslagjaar) een inschatting maken van eventuele minderontvangsten van één van de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbronnen.

De APB wordt samen met de personenbelasting ingevorderd door de FOD Financiën en nadien doorgestort naar de gemeenten. Gemeenten kregen al maandelijks een zicht op de inkohieringen en doorstortingen. Nu komen daar via het portaal MyMinfin dus ook de hangende bezwaren bij. Op het platform kun je ook de voorschotten raadplegen die de FOD Financiën voor de APB toekent.

Ook bezwaren in het kader van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, die door de Vlaamse belastingdienst worden geïnd en doorgestort naar de gemeenten, zijn al een tijd beschikbaar. Die vind je op onze website, samen met de inkohieringen en de geboekte onwaarden van je gemeente.

Ben Gilot