Auteur:

Gepubliceerd op: 29-06-2022

Vanaf 1 juli is energiedelen mogelijk tussen gebouwen van dezelfde netgebruiker. In de werkingsregio van DDS is die primeur voor de gemeente Wichelen. Het lokaal bestuur is er helemaal klaar voor om de stroom die de zonnepanelen opwekken, te delen met andere panden in de gemeente.      

Met meer dan 11.000 inwoners is Wichelen een kleine gemeente, maar dan wel één met grote ambities. Het lokaal bestuur start op 1 juli met energiedelen tussen het administratief centrum, de gemeenteloods, 2 gemeentescholen, 2 sportzalen en het woonzorgcentrum. Om dit te realiseren, werkt de gemeente nauw samen met DDS. Vanuit haar project Gedeelde energie is dubbele energie kan de dienstverlenende vereniging in samenwerking met POM Oost-Vlaanderen en Energytix het energiedelen operationeel maken in de gemeente Wichelen. “We zijn blij dat we dit type van projecten mee kunnen ondersteunen”, bevestigt burgemeester Kenneth Taylor, “en dat we als lokaal bestuur onze rol kunnen spelen in het pionierswerk om op zoek te gaan naar oplossingen voor de klimaat- en energie-uitdagingen waar we nu voor staan.”

Raf De Wolf, voorzitter DDS: “Energytix ontwikkelde een realtime monitoringsmodule die toelaat om per seconde te zien hoeveel energie er wordt verbruikt en geproduceerd. Je weet dus als gemeente exact welke hoeveelheid energie beschikbaar is en hoeveel er precies op een andere locatie nodig is. Zo kan je optimale combinaties maken om de beschikbare energiestromen maximaal te benutten. In onze regio is de primeur voor Wichelen, maar nadien volgt in onze andere partnergemeenten de gefaseerde uitrol van energiedelen binnen gemeentepatrimonium. De aanpak is al goedgekeurd bij 4 lokale besturen, maar het is de ambitie om het project in al onze 8 gemeenten te kunnen realiseren.”

Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers juicht de initiatieven rond energiedelen toe. Ze passen in het Vlaams Energie- en Klimaatpact dat hij vorig jaar introduceerde en dat de 8 partnergemeenten van DDS hebben ondertekend.

Minister Bart Somers: “Lokale besturen zitten in de cockpit van de energietransitie. Zij faciliteren de concrete oplossingen op het terrein. Meer hernieuwbare energie mogelijk maken en deze zo veel mogelijk lokaal verbruiken, dat is de opzet van dit verhaal. Hier wordt gestart met het eigen patrimonium en laadinfrastructuur. Scholen, woonzorgcentra, sportcentra, het administratief centrum en de gemeenteloods: stuk voor stuk gebouwen die bij vele gemeenten nog potentieel hebben voor meer zonnepanelen. Door hun wisselende openingstijden, kan je perfect de lokale zonnestroom verdelen. Dit model ondersteun ik samen met collega-minister Demir via een oproep dit najaar. De voorbeelden die hieruit voortvloeien passen perfect in het Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat door 293 lokale besturen werd ondertekend. Lokale besturen kennen hun pappenheimers en betrekken zo steeds meer hun inwoners en bedrijven om gezamenlijk de doelstelling te halen.”

Minister van Energie Zuhal Demir: "Steeds meer mensen raken overtuigd van het belang van de energietransitie en willen ook zelf hun deel doen voor het klimaat. Niet elk huis of gebouw is helaas geschikt om zonnepanelen op te leggen. Net daarom maken we energiedelen mogelijk. Het doet me dan ook plezier om te zien dat de gemeente Wichelen het voortouw neemt en de opgewekte zonne-energie gebruikt om verschillende gemeentegebouwen mee te voorzien van elektriciteit. Ik hoop dat Wichelen de broodnodige energietransitie een nieuwe impuls kan geven. Samen met collega Somers wil ik alvast zoveel mogelijk andere steden en gemeenten aansporen om dit goede voorbeeld te volgen.”

Laat je inspireren op de Klimaatdag!

Wil je meer weten over energie produceren, delen en vraagsturing? Krijg je graag een inzicht in de instrumenten en methodieken om hier zelf mee aan de slag te gaan? Schrijf je dan zeker in voor de sessie "Hoe begin je met energiegemeenschappen?" op de Klimaatdag.

Het project Gedeelde energie is dubbele energie werd geselecteerd uit de proejctoproep lokale klimaattafels.

 

Kris Moonen