Auteur:

Gepubliceerd op: 04-02-2022

Vorige week werd een belangrijke stap gezet in het traject naar de woonmaatschappij: de Vlaamse Regering besliste definitief over de werkingsgebieden. Ze stelde 42 werkingsgebieden vast. De beslissing is gebaseerd op de vooropgestelde criteria en op de adviezen over het gewenste werkingsgebied die de gemeenten in het najaar aan de Vlaamse Regering bezorgden. Niet alle werkingsgebieden voldoen aan die criteria of volgen het advies van de gemeenten. Zo zijn er vier werkingsgebieden vastgesteld die niet aaneensluitend zijn. Ook zijn er vijf werkingsgebieden die niet binnen één referentieregio vallen. De motivatie over de vaststelling van het werkingsgebied en waarom eventueel afgeweken is van de criteria of waarom het advies van de gemeenten niet is gevolgd, is opgenomen in de beslissing. 

Nu de werkingsgebieden zijn vastgesteld, kunnen de huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren aan de slag om de integratie, zowel op juridisch als op organisatorisch vlak, waar te maken. Dit zal overal veel werk, tijd en overleg, ook met de lokale besturen, vergen, zeker gezien de krappe deadline.  

 

Joris Deleenheer