Auteur:

Gepubliceerd op: 23-06-2021

Ter ondersteuning van het complexe traject naar de vorming van de woonmaatschappij ontwikkelde de VMSW, samen met Agentschap Wonen-Vlaanderen, een aantal modellen en een draaiboek. Deze tool moet de actoren op het terrein ondersteunen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het tot stand komen van de woonmaatschappij. Het draaiboek gaat dan ook dieper in op welke stappen elke van de betrokken organisaties moet nemen om tot de woonmaatschappij te komen.

In het draaiboek vind je onder andere informatie over...

  • over de comités in de woonmaatschappij
  • Hoe een fusie of (partiële) splitsing verloopt en welke gevolgen daaraan verbonden zijn, zoals de voordelen en fiscale aspecten.
  • De patrimoniumoverdracht volgens de verschillende pistes die het ontwerpdecreet voorziet.
  • Personeelszaken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen m.b.t. CAO 32 bis.
  • De organisatorische aanpak: hoe kom je tot een gedeelde visie en missie

Het draaiboek heeft ook aandacht voor de specifieke situaties van de OCMW-SVK’s en de SVK-welzijnsverenigingen en de rol die het lokale bestuur daarin heeft om ook procedureel het traject te doorlopen. Het draaiboek bevat ook verschillende sjablonen en stappenplannen ter ondersteuning. Deze handvatten bieden de verschillende actoren die vandaag rond de tafel zitten om het werkingsgebied af te bakenen alvast meer inzichten in het proces dat volgt.

Agentschap Wonen Vlaanderen stelt ook twee modeldocumenten ter beschikking om hun advies aan de Vlaamse regering over het werkingsgebied te laten weten:

  • een modelformulier voor de  advisering
  • een eenvoudig ontwerp van gemeenteraadsbeslissing
Joris Deleenheer