Auteur:

Gepubliceerd op: 19-12-2022

De Vlaamse regering heeft vrijdag 18 november beslist om binnen het programma ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal 2’ (VRD 2) de financiering van een nieuw Loket voor Authentieke Registratie (LARA) op te nemen. LARA is de webtoepassing die vele gemeenten gebruiken voor het beheren van de adressen op hun grondgebied. Oorspronkelijk had Digitaal Vlaanderen beslist om de webtoepassing uit te faseren tegen het einde van 2023. Dat zou een streep door de rekening van de gemeenten betekenen. De VVSG argumenteerde dat bij het wegvallen van LARA vele gemeenten zouden afhaken, iets wat de kwaliteit van de bron niet ten goede zal komen. Bovendien zijn we ook van mening dat de lokale besturen al veel moeite steken in het aanleveren van de informatie en dat ze op vlak van tooling best ontzorgd kunnen worden.

Met deze argumentatie hadden we in eerste instantie Digitaal Vlaanderen kunnen overtuigen. Nu heeft de Vlaamse regering hierover ook een definitieve beslissing genomen. LARA wordt vernieuwd en naast het beheer van adressen zullen de gemeenten de tool ook kunnen gebruiken voor het beheer van de andere basisregisters gebouwen en wegen.

Ward Van Hal