Auteur:

Gepubliceerd op: 24-05-2022

De oplopende inflatie zorgt voor een grote uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de uitgaven. Lonen en pensioenuitgaven stijgen automatisch, besturen zien hun energieprijzen de hoogte ingaan en de investeringsuitgaven lopen op door een toename van de materiaalkosten. Gemeenten moeten echter 1 à 2 jaar wachten alvorens het hoge inflatiepeil een effect heeft op haar belangrijkste fiscale ontvangsten.

 

De voornaamste fondsen die gemeenten ontvangen evolueren zelfs helemaal niet mee met de inflatie. De jaarlijkse groei van het Gemeentefonds is vastgelegd op 3,5%, wat bij de huidige inflatiecijfers dus een reële daling inhoudt. Andere algemene financieringsfondsen zoals verschillende aanvullende dotaties bij het Gemeentefonds en de regularisatiepremie van de contingentgesco’s kennen zelfs geen jaarlijkse groei en blijven nominaal gelijk.

 

De VVSG vraagt de Vlaamse regering dan ook voor om de financieringsstromen naar de lokale besturen vanuit de Vlaamse overheid meer inflatiebestendig te maken. Dat kan door de groeivoet van het Gemeentefonds vast te leggen op 3,5%, tenzij wanneer de inflatie hoger is dan 3,5%. In dat geval zou de groeivoet van het Fonds de inflatie moeten volgen. Daarnaast vraagt de VVSG om ook op andere algemene Vlaamse financieringsstromen, die momenteel geen groeivoet kennen, een groeivoet toe te passen die minstens gelijke tred houdt met de inflatie. U vindt de brieven die de VVSG daarvoor naar de Vlaams Minister-president en de minister van Binnenlands Bestuur stuurde op onze website terug.

Ben Gilot