Auteur:

Gepubliceerd op: 03-02-2022

De lokale besturen kijken met een bang hart naar de toekomst. Ook met de recente federale energiemaatregelen zal de factuur in de steden en gemeenten stijgen. Heel wat mensen zullen immers nog steeds bij het OCMW moeten aankloppen voor hulp en er zijn vragen over de toepassing bij budgetmeterklanten. De VVSG betreurt dat lokale besturen ook zelf niet kunnen genieten van enige steunmaatregel.

 

OCMW’s houden hart vast

Het is goed dat de federale overheid maatregelen neemt om de hoge energiefactuur te verlichten.

Voor sommige gezinnen zal dit nog niet volstaan. Uit een rondvraag bij de OCMW’s blijkt dat er nu nog geen stormloop is. Dat is logisch omdat heel wat gezinnen hun jaarafrekening nog moeten krijgen. OCMW’s kijken wel met een bang hart naar de toekomst, heel wat mensen hebben te weinig reserve om een onverwachte uitgave op te kunnen vangen. Wie in de problemen geraakt, raden we aan niet te lang te wachten om de stap naar het OCMW te zetten. De OCMW’s kregen 16 miljoen (Belgisch cijfer) extra middelen van de federale overheid om mensen te helpen die door de stijgende energieprijzen in de problemen zijn gekomen.

 

Wat met budgetmeterklanten

De vraag rijst ook hoe cliënten met een budgetmeter (of prepayment in de digitale meter) zullen kunnen genieten van de steunmaatregel en hoe dat technisch zal worden geregeld? Voor de VVSG is het zonneklaar dat ook zij in aanmerking (moeten) komen, ze hebben de ondersteuning zeer hard nodig. Het is nu nog wachten op concrete teksten. De VVSG stelde deze vraag alvast aan Fluvius.

 

Woonzorgcentra

De VVSG betreurt dat de federale overheid niet is ingegaan op onze vraag om de maatregelen uit te breiden naar bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen. Dat hadden we gevraagd in een brief samen met de andere zorgkoepels. De energiekost stijgt natuurlijk ook in die voorzieningen. Dat kan in de toekomst leiden tot een hogere dagprijs en dan betalen de bewoners dus een deel van de stijging. Mochten ze nog thuis wonen, zouden velen onder hen nochtans in aanmerking komen voor het sociale tarief.

 

Geen steun voor steden en gemeenten

Tot slot stellen we vast dat er voor de lokale besturen zelf geen maatregelen zijn. Die hebben heel wat patrimonium (gemeentehuizen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra, politiekantoor, scholen…) waar de energierekeningen ook enorm stijgen. In tegenstelling tot ondernemingen, kunnen de lokale besturen de btw niet recupereren. Uit navraag bij het kabinet Van Peteghem blijkt dat de tijdelijke btw-verlaging niet geldt voor lokale besturen. Eind 2021 schatte de VVSG de meerkost voor de Vlaamse lokale besturen op vlak van energie in 2022 al op 37,5 miljoen, dat is 20% meer dan in 2020.

En daar stopt het niet: door de stijgende inflatie komen de meerkosten in totaal naar schatting op 205 miljoen in 2022. Het effect op het totale meerjarenplan 2020-2025 hangt vooral af van de vraag of de inflatieopstoot tijdelijk is, met vooral een blijvend effect op de loonkosten, dan wel een structurele periode met sterkere prijsstijgingen inluidt (zie ook het artikel in Lokaal januari 2022). Een volgende overschrijding van de spilindex binnenkort zou voor een extra kost van 120 miljoen kunnen zorgen.

Nathalie Debast