Auteur:

Gepubliceerd op: 21-09-2021

Steden en gemeenten worden meer dan eens geconfronteerd met overlast ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van lachgas. Het gebruik van lachgas kan problemen veroorzaken voor de openbare orde en veiligheid, de verkeersveiligheid en het creëert overlast. Personen die lachgas inhaleren gedragen zich vaak op een manier die een verstoring voor de openbare orde tot gevolg heeft. De overlast bestaat er ook in dat de gaspatronen na gebruik worden achtergelaten op de openbare weg en zo zwerfvuil veroorzaken.

Gezien het recente verbod op de verkoop van metalen patronen met distikstofmonoxide (lachgas) aan minderjarigen en de nefaste gevolgen van het gebruik - van valpartijen door duizeligheid tot schade door de hoge druk in flessen en patronen - is het een goed idee om, indien nodig, handhavend te kunnen optreden. De gemeente en de burgemeester in het bijzonder hebben deze bevoegdheid. Een algemeen verbod op het gebruik van lachgas is niet mogelijk.
 

Integrale aanpak lachgas

Het valt uiteraard aan te bevelen om de lachgasproblematiek integraal aan te pakken Op de website van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs vind je hiervoor handvatten om een lokaal actieplan op te stellen.
 

Handhaving door lokaal bestuur: besluitvorming

De lokale overheid kan uiteraard ook handhavend optreden tegen het oneigenlijk gebruik van lachgas en moet hiervoor de nodige besluitvorming treffen.

Bekijk de modellen die we daarvoor ter beschikking stellen (voor ingelogde leden).

Bjorn Cools