Auteur:

Gepubliceerd op: 24-02-2021

Op 23 februari 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wetswijziging die de verkoop van metalen patronen met distikstofmonoxide (lachgas) ten behoeve van spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik aan minderjarigen verbiedt. Dit verbod is eveneens van toepassing op de online verkoop van dergelijke ampules. De webpagina’s die lachgas te koop aanbieden zullen duidelijk moeten vermelden dat de verkoop ervan verboden is voor minderjarigen. Dit verbod zal in werking treden vanaf 5 maart 2021 (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Naast het verbod op de verkoop aan minderjarigen wordt er ook een waarschuwingsplicht opgelegd. Er zal een duidelijke waarschuwing aangebracht moeten worden op elk recipiënt dat metalen patronen voor distikstofmonoxide bevat ten behoeve van spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik. Wanneer dergelijke ampules geen waarschuwing bevatten, mogen deze niet verkocht worden. De voorwaarden in verband met deze waarschuwing zullen later nog door de Koning bepaald worden. Om de producenten de tijd te geven de nodige maatregelen te treffen zal de waarschuwingsplicht pas in werking treden vanaf 23 februari 2022.

Melissa Rasschaert