Auteur:

Gepubliceerd op: 23-06-2022

Een afspraak maken bij de dokter, kinderen inschrijven op school, een overschrijving doen met de bank, de belastingaangifte indienen…: digitaal wordt de norm. Nochtans: vier op de tien Belgen dreigt de omslag naar de digitale maatschappij niet te kunnen maken. Daarom hebben ook de lokale besturen als maatschappelijke opdracht om hun inwoners te ondersteunen op het vlak van toegang tot het internet, het verwerven van de nodige digitale vaardigheden en het gebruik van digitale dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen. Daarnaast nemen de lokale besturen hun eigen werking en dienstverlening kritisch onder de loep en herontwerpen ze hun back office om digitale inclusie te realiseren.

De VVSG ondersteunt de lokale besturen bij die omslag naar de digitale maatschappij en werkt samen met de verschillende overheidsniveaus, middenveldorganisaties, ondernemers en kennisinstellingen aan de bevordering van digitale inclusie, op alle niveaus in de samenleving. Daarom ondertekende de VVSG meteen het Charter voor Digitale Inclusie in België, een initiatief dat uitgaat van BNP Paribas Fortis en Proximus. Anderen die het charter ook ondertekenden: federaal minister Petra De Sutter, FOD Financiën, Bpost, VRT, De Lijn, Actiris, The Shift, Proximus, IBM, Digital Champion Belgium…

Door het ondertekenen van het charter verbindt de VVSG zich tot negen punten:

 • Zich engageren om in Vlaanderen digitale inclusie mee te helpen realiseren
 • Beste praktijken op vlak van digitale inclusie mee in kaart brengen en delen met haar leden
 • Belemmeringen voor digitale inclusie mee in kaart brengen en haar leden ondersteunen om die weg te werken
 • Digitale inclusie binnen de eigen organisatie verbeteren
 • Digitale inclusie buiten de eigen organisatie bevorderen
 • Steun verlenen aan campagnes die digitale insluiting tot een prioritaire doelstelling maken
 • Een procedure invoeren binnen de eigen organisatie om te beoordelen hoe de organisatie digitale inclusie bevordert
 • Acties ondernemen om het vertrouwen in digitale tools te versterken, het online veiligheidsgevoel van de mensen te verhogen en hen te wapenen tegen potentieel misbruik
 • Voor de eigen organisatie de implementatie van het ondertekende charter opvolgen, evalueren en bijsturen

De VVSG onderneemt samen met Mediawijs al heel wat acties op deze negen sporen van het charter en krijgt hiervoor ook tot eind 2024 projectsubsidies van Vlaams minister Bart Somers, in het kader van het relanceprogramma ‘Iedereen digitaal’. Strategische doelstelling: de uitrol van een digitaal inclusiebeleid voor ieder lokaal bestuur versnellen, met ondersteuning vanuit het Vlaamse digitale inclusienetwerk.

Dit wordt geconcretiseerd in drie operationele doelstellingen:

 • De VVSG versterk samen met Mediawijs de netwerkvorming tussen steden, gemeenten, diensten en organisaties die werk (willen) maken van digitale inclusie om te leren van elkaar, expertise te delen en elkaar te ondersteunen: dat gebeurt in het Vlaams leernetwerk digitale inclusie.
 • Mediawijs, VVSG en District09 organiseren samen een opleiding voor overheidsmedewerkers die digitale inclusie, geletterdheid en mediawijsheid willen integreren in hun beleid gebaseerd op de noden en mogelijkheden van de overheidsmedewerkers en het format van de Mediacoach-opleiding.
 • De VVSG werkt mee met Mediawijs en District09 om samen met diverse partners uit het digitale inclusieveld vormingsmateriaal ontwikkelen ter ondersteuning voor digibuddy's op lokaal niveau.

Zo draagt ook de VVSG bij aan de maatschappelijke beweging om haar leden – de lokale besturen – en alle andere maatschappelijke stakeholders mee te trekken in het streven naar een digitaal inclusieve samenleving.

Wil jouw gemeente ook investeren in een digitaal inclusieve samenleving? Bezoek de VVSG-webpagina rond e-inclusie

Dany Dewulf