Gepubliceerd op: 11-10-2023

Bij de lancering van een nieuw meerjarenplan, dat zal lopen van 2026 tot 2031, is een geactualiseerde omgevingsanalyse essentieel. De VVSG wil lokale overheden ondersteunen bij het opstellen van deze cruciale analyse. Daarom vind je op onze website fiches voor 27 verschillende beleidsdomeinen. Hierin worden de taken en beleidsmogelijkheden van de lokale besturen beschreven, samen met relevante trends en beschikbare gegevensbronnen. Deze fiches bevatten ook richtvragen die dienen ter inspiratie om zowel de huidige als toekomstige situatie te belichten, evenals een overzicht van alle betrokken belanghebbenden en actoren.

Daarnaast bieden we een overzicht aan van de bredere maatschappelijke trends en de verwachte impact op het lokale beleid. We geven praktische richtlijnen voor het opstellen van de omgevingsanalyse en delen enkele voorbeelden van best practices uit lokale gemeenschappen.

Met deze uitgebreide reeks hulpmiddelen en informatie streeft de VVSG ernaar lokale besturen optimaal te ondersteunen bij de opmaak van hun omgevingsanalyse en hen te begeleiden naar een doordacht en toekomstgericht beleid.

 

Ben Gilot - stafmedewerker VVSG