Auteur:

Gepubliceerd op: 18-04-2024

Vrijetijdskansen voor elk kind

Elk kind heeft recht op vrijetijdskansen, op een gevarieerd aanbod van opvang en activiteiten na school. Dat is de kern van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Met het decreet wil de Vlaamse Regering evolueren naar een uitdagend en gevarieerd aanbod voor alle kinderen in Vlaamse steden en gemeenten. Een opvang- en activiteitenaanbod dat ouders kansen biedt om te gaan werken, om een opleiding te volgen, om hun job te combineren met hun gezin. Een aanbod dat toegankelijk is voor alle kinderen en ouders die er nood aan hebben, ook kinderen die opgroeien in een kwetsbare context en kinderen met specifieke zorgnoden.
 

Meer financiële middelen zijn nodig

Zo’n uitdagend en gevarieerd aanbod ontwikkelen (vanuit de regiefunctie) en organiseren op maat van elk kind kost geld. De middelen die vandaag door de Vlaamse Regering voorzien zijn voor het decreet BOA zijn onvoldoende. Daar wijzen de VVSG, de Gezinsbond, en het Vlaams Welzijnsverbond, samen met verschillende stakeholders al langer op.

Omdat de tijd dringt, berekenden we zelf wat de kostprijs zou zijn van een behoeftedekkend aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare buitenschoolse kinderopvang en activiteiten. Deze berekeningen zijn een eerste, minimale simulatie gebaseerd op verschillende assumpties over het gebruik en de kostprijs van opvang en activiteiten. We stellen vast dat veel meer financiële middelen nodig zijn. Vandaag is ongeveer 100 miljoen voorzien, maar wij schatten dat minstens 300 miljoen nodig is om de doelstellingen van het decreet te realiseren.
 

Oproep aan Vlaamse beleidsmakers

Met deze cijfers trekken de VVSG, de Gezinsbond en het Vlaams Welzijnsverbond de komende weken en maanden naar de beleidsmakers van vandaag én van morgen. Want investeren in buitenschoolse opvang en activiteiten, dat is investeren in de toekomstkansen van kinderen, in de tewerkstelling en maatschappelijke integratie van hun ouders, en op die manier ook in de welvaart en het welzijn van de hele samenleving. Het is duidelijk dat veel meer financiële middelen nodig zijn om de doelstellingen van het decreet BOA te realiseren. We verwachten dat de volgende Vlaamse Regering daar echt werk van maakt. Enkel zo kan de Vlaamse Regering samen met de lokale besturen en met de lokale partners een kwaliteitsvol opvangaanbod, vol met rijke vrijetijdskansen, garanderen voor alle kinderen in de Vlaamse steden en gemeenten.
 

Meer weten?

Rika Verpoorten