Auteur:

Gepubliceerd op: 04-10-2022

De VVSG is door de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een tweede maal om advies gevraagd over het wetsontwerp betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen. 

De VVSG hanteert hierbij zes belangrijke toetsstenen

  1. De lokale besturen willen meer wettelijke instrumenten om krachtdadig op te treden tegen de ondermijnende criminaliteit en een wettelijke verankering van het integriteitsonderzoek.
  2. De lokale besturen willen dat de bestaande bevoegdheden krachtens artikel 135§2 NGW onverminderd blijven bestaan. De lokale besturen wijzen op de huidige wettelijke bevoegdheid op het vlak van bestuurlijke politie en handhaving in hoofde van de burgemeester. De lokale besturen willen dit graag behouden.
  3. De lokale besturen willen een ruim en (lokaal) flexibel aanpasbaar toepassingsgebied (soort sectoren, soort strafbare feiten en soort bestuurlijke handelingen).
  4. De lokale besturen willen een versterking van de informatiepositie van het lokaal bestuur.
  5. De lokale besturen willen de bijzondere regelgeving (bijv. wetgeving drankvergunning met ook moraliteitsvoorwaarden) actualiseren.
  6. De lokale besturen willen een afstemming van de initiatieven op federaal en Vlaams niveau.

De VVSG bevraagt aan de hand van deze zes toetsstenen het ruime netwerk en bezorgt dit advies tegen 19 oktober aan minister Verlinden. 

Bjorn Cools