Auteur:

Gepubliceerd op: 17-02-2022

We doen een warme oproep tot kandidaten voor een gebruikersgroep om de behoeften en functionaliteiten te verfijnen van een simulator voor hernieuwbare energie en flexibiliteit. Dit zal helpen om de recent gestarte VUB opdracht van het VVSG Netwerk Klimaat zo gebruiksgericht mogelijk te maken voor het lokale patrimonium.

Deze opdracht heeft tot doel om een flexibel rekenmodel en gebruiksvriendelijke simulator te ontwikkelen voor het potentieel van PV-maximalisatie, energiedelen tussen publieke gebouwen, vraagsturing en batterijopslag, de elektrificatie en toevoeging van grootverbruikers (warmtepompen, laadpalen of eigen elektrische voertuigen) te simuleren. Vanuit de berekeningen wordt o.a. het financiële effect op de energiefactuur (energie en vermogenscomponent) van lokale besturen berekend. Door uitvoering van de maatregelen kan deze factuur ook worden geoptimaliseerd.

Deze simulator wordt in samenwerking met Fluvius en VEB (data en gebouwgegevens) ontwikkeld en vervolgens gratis ter beschikking gesteld van de lokale besturen. Dit model wordt geïntegreerd in het bestaande EMS-platform (TERRA) dat vandaag ook al ter beschikking staat van lokale besturen om hun gebouwen en de verbruiken op te volgen. Met de resultaten is het de bedoeling om zo nauwkeurig simulatie en dimensionering (van o.a. de batterijgrootte) van één of alle gebouwen van het gemeentelijk patrimonium op te leveren, om deze nadien ook te gaan implementeren. Het model wordt stapsgewijs doorheen 2022 uitgebouwd, met een geplande oplevering eind 2022.

De eerste gebruikersgroep richt zich op de afbakening van de behoeften en functionaliteiten die de simulator kan aanbieden en hoe deze te visualiseren. Ook zoeken we een aantal use cases bij lokale besturen die voor een specifiek gebouw één of meerdere bovenstaande onderdelen van de simulator in verder detail zal onderzoeken.

De gebruikersgroep vindt online plaats op maandag 14 maart van 13 tot 15:30 uur. Meld je hiervoor aan bij kris.moonen@vvsg.be

Kris Moonen