Auteur:

Gepubliceerd op: 27-11-2023

Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) is op 15 maart 2023 van start gegaan. Het VMRI heeft als opdracht om de mensenrechten in Vlaanderen te bevorderen, te beschermen en te monitoren. Lokale besturen nemen bij het uitoefenen van vele Vlaamse bevoegdheden een cruciale plaats in en zijn dus belangrijke partners voor het succes van het VMRI. De VVSG wordt de brug tussen beiden. De samenwerking tussen VVSG en het VMRI wordt vastgelegd in een afsprakennota.

Meer weten over deze samenwerking? We leggen je het graag uit op de webinar van 8 december.

Tom Sweetlove