Auteur:

Gepubliceerd op: 24-11-2023

Met het nieuwe Lokaal Materialenplan 2023-2030 (goedgekeurd in mei 2023) veranderen een aantal zaken aan de verplichtingen voor gemeenten wat betreft het in te zamelen afval. Zo moet elke gemeente nu ook verplicht kurk selectief inzamelen. In heel wat recyclageparken kunnen inwoners al langer terecht met wijnkurken en ander zuiver kurkafval. Wat tot voor kort een vrijwillige keuze was van het lokaal bestuur, wordt met het nieuwe Lokaal Materialenplan een verplichte inzameling op het recyclagepark. Kurk wordt o.a. gerecycleerd tot isolatiemateriaal. Vlaanderen hoopt dat met deze verplichting meer kurk naar recyclage kan gaan.

Meer info over voor welke afvalstromen de gemeente verplicht een inzamelkanaal moet voorzien (huis-aan-huis, via brengpunten dichtbij of via het recyclagepark), vind je op de pagina Verplicht in te zamelen huishoudelijke afvalstromen.

Sara Coessens