Auteur:

Gepubliceerd op: 02-05-2022

De Vlaamse call 'groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming' werd geopend op maandag 2 mei en loopt nog tot uiterlijk maandag 16 mei

Wie investeert in nieuwe projecten van

  • groene warmte,
  • restwarmte of
  • energie-efficiënte stadsverwarming

kan steun aanvragen tijdens deze oproep. De doelgroep van de call is heel breed, iedereen kan een steunaanvraag indienen, maar door de grootte van de projecten zijn het vooral grotere ondernemingen, besturen of gemeentes die een steunaanvraag indienen. Meer details over wie en welke investeringen in aanmerking komen voor de call lees je via deze link.

Er is een budget beschikbaar van meer dan 32 miljoen euro. Het aanvraagformulier vind je via deze link. In het najaar wordt normaalgezien een call georganiseerd met een budget van 10 miljoen (onder voorbehoud).

Bij elke nieuwe ronde worden de ontvankelijke investeringsprojecten  beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

Een handleiding voor het indienen van een dossier kan je downloaden via deze link.

Meer informatie over de call vind je terug op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Gawein Van Daele