Auteur:

Gepubliceerd op: 28-03-2024

Het Departement Werk en Sociale Economie publiceerde onlangs het onderzoeksrapport van een VIONA-studie naar de activering van leefloongerechtigden. Uit het onderzoek blijkt dat activering van deze groep en kinderopvang hand in hand gaan. 

Gebrek aan kinderopvang belangrijke drempel voor activering

Bijna de helft van de ondervraagde trajectbegeleiders tikte aan dat leefloongerechtigden geen traject naar tewerkstelling kunnen opstarten door het ontbreken van kinderopvang. Het ontbreken van kinderopvang staat daarmee op nummer twee van drempels naar activering waarmee de doelgroep wordt geconfronteerd. De bevraagde trajectbegeleiders geven verder ook aan dat deze drempel vaak moeilijk weg te werken is, iets wat waarschijnlijk verklaard wordt door regionale tekorten en wachtlijsten in het kinderopvangaanbod.

Hefbomen zijn nodig

Het lokale bestuur heeft het potentieel in huis om geïntegreerd te werken en geïntegreerde antwoorden te formuleren om haar inwoners te activeren. Echter, voor bv. het ontbreken van kinderopvang als drempel leren we uit het onderzoek dat lokale besturen te weinig hefbomen hebben om die drempel echt weg te werken.

In ons memorandum ijveren we daarom voor voldoende financiële middelen om lokaal toegankelijk en betaalbaar opvangaanbod voor baby's, peuters en lagere schoolkinderen te realiseren. En voor meer slagkracht voor de lokale besturen in hun regierol kinderopvang baby's en peuters, om hefbomen te creëren om kinderopvang lokaal toegankelijker te maken.

Rika Verpoorten