Gepubliceerd op: 13-07-2022

Subsidiëring LEKP 1.0

De Vlaamse regering en minister Somers zetten op 8 juli 2022  - niet één, maar twee grote stappen onder het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Enerzijds werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en anderzijds werd het vernieuwde LEKP 2.0 goedgekeurd. Na de lancering van de eerste versie van het  Pactportaal, is dit opnieuw fijn nieuws.

De Vlaamse regering heeft een subsidiebedrag van 24.870.000 euro voor het jaar 2022 onder het eerste Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) goedgekeurd. Dit bedrag wordt op dezelfde manier als vorig jaar verdeeld onder de deelnemende gemeentes en wordt uitbetaald begin 2023. Gemeentes die nog niet hebben ingetekend op het pact (LEKP 1.0), kunnen dit nog steeds via het Loket voor Lokale Besturen (module subsidiebeheer).

 

Een tweede versie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

293 lokale besturen ondertekenden in het najaar van 2021 het eerste LEKP en gingen zo de samenwerking met de Vlaamse overheid aan om in te zetten op een beter klimaat.

Het tweede LEKP werd vorige week vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met een totaalsubsidie van 8.750.000 euro eveneens verspreid over alle besturen die intekenen op het pact.

Onder deze versie werden zes doelstellingen vernieuwd met het oog op het versnellen van de transitie.  

 • De doelstelling m.b.t. CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur wordt verhoogd van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030. De scope van deze doelstelling voor CO2-reductie wordt daarnaast uitgebreid naar eigen mobiliteit;
 • De primaire energiebesparingsdoelstelling wordt aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023;
 • Geen principiële schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing meer te nemen m.b.t. lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA;
 • Aanpassingen in de streefdoelen onder de 4 werven:
  • Nieuwe uitdaging onder werf 2:
   • 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden tegen 2030.
   • De inwoners van 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak voor einde 2024
  • Nieuwe uitdaging onder werf 3
   • 1,5 in plaats van 1 (semi-) publieke laadequivalenten per 100 inwoners (99.000 laadpunten (CPE)) tegen 2030.

Over de lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven is er lang debat geweest, maar uiteindelijk werd grotendeels tegemoet gekomen aan de opmerkingen van VVSG. Ook belangrijk is dat in de tekst de noodzaak van een taks shift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen erkend wordt, een standpunt dat VVSG al langer verdedigde.

Indienen voor LEKP 2.0 kan, zoals bij het LEKP 1.0, via een gemeenteraadsbeslissing  dat jouw lokaal bestuur oplaadt in diezelfde module subsidiebeheer van het Loket voor Lokale Besturen.

Indienen zal vanaf begin augustus mogelijk zijn, en voor beide pacten tot en met 5 december 2022. Net zoals bij het LEKP 1.0 hebben wij een sjabloon voor de gemeenteraadsbeslissing opgemaakt. 

Neem zeker een kijkje op de pagina over het Lokaal Energie- en Klimaatpact of de website van ABB voor extra informatie. Voor verdere vragen over het opzet van de subsidiëring kan je terecht bij LEKP-ABB@vlaanderen.be. Met vragen over hoe je dit binnen je lokaal beleid kan vormgeven, kan je terecht bij NetwerkKlimaat@vvsg.be.