Auteur:

Gepubliceerd op: 15-12-2021

De Federale regering kondigde op 10 december 2021 aan dat enkele COVID-maatregelen, waarvan de bestedingsperiode normaliter afliep op 31 december 2021, worden verlengd tot en met 31 maart 2022. De Federale regering komt hier tegemoet aan een herhaalde vraag van de VVSG en haar Waalse en Brusselse zusterorganisatie.

Men verlengt de tijdelijke premie van €25 voor gerechtigden op bepaalde sociale uitkeringen, de COVID-toelage voor extra maatschappelijke dienstverlening, de Zoom 18-25 toelage voor jongeren en studenten en toelage psychologisch welzijn ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW.

Er komen geen extra middelen bij, maar de voorziene gelden mogen dus langer besteed worden. De wetteksten worden nog gefinaliseerd en zullen binnenkort normaliter te raadplegen zijn op de site van de POD MI.

Peter Hardy