Auteur:

Gepubliceerd op: 29-09-2021

De federale regering heeft enkele beslissingen genomen met betrekking tot de COVID-steunmaatregelen voor OCMW’s. We lichten enkele zaken uit die extra aandacht verdienen.

Zo sprint de verlenging van de tijdelijke premie voor onder meer leefloongerechtigden tot 31/12/2021 in het oog. Het bedrag wordt daarbij wel herleid van €50 naar €25. We raden aan om cliënten hiervan duidelijk op de hoogte te brengen, en hen ook voor te bereiden op het aflopen van deze maatregel.

Volgende ondersteuning eindigt per 30/9/2021:

  • Verhoging van het terugbetalingstarief met 15% voor leefloondossiers
  • Bijzondere toelage GPMI van 10% die werd verdubbeld en 20% van het bedrag van het toegekende leefloon (voor studenten en jongeren) bedroeg
  • Het verschil tussen de socio-professionele vrijstelling voor beursstudenten en niet-beursstudenten wordt opnieuw van kracht
  • Tijdelijke combinatie van een tewerkstelling in een vitale sector en het leefloon

Andere maatregelen die eindigen per 31/12/2021:

  • Tijdelijke premie van €25: zoals hierboven reeds werd aangehaald.
  • Covid-toelage
  • Zoom 18/25 voor jongeren en studenten in precaire situaties
  • Toelage psychologisch welzijn
  • Verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten van het OCMW: deze valt terug van €560 naar €515.

Meer info vinden jullie op de website van de POD MI of via info@vvsg.be

Peter Hardy