Auteur:

Gepubliceerd op: 09-06-2021

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers kwam woensdagochtend 9 juni met goed nieuws. Tijdens de Vlaamse commissie radicalisering gaf de Minister aan dat er, na de eerste gelanceerde projectoproep, een tweede oproep zal gelanceerd worden om gemeenten te ondersteunen bij hun regierol binnen de aanpak van radicalisering en polarisatie. Daarmee komt de Minister tegemoet aan de vraag van de VVSG om rekening te houden met de hoge drempels uit de eerste projectoproep.

De VVSG juicht het nieuwe initiatief toe, maar hoopt dat lessen zullen getrokken worden uit de eerste projectoproep. Toen werd de VVSG niet betrokken bij de totstandkoming van de oproep, waardoor zowel de VVSG als de lokale besturen bij de lancering werden verrast door de inhoud en de criteria die de Minister vooropstelde. Door middel van een nota kon VVSG toen enkel reactief reageren op een aantal pijnpunten. Als spreekbuis van de lokale besturen willen we volledig betrokken worden in het proces en samen met de Vlaamse overheid en regering nadenken over een gepast kader dat oog heeft voor de noden en behoeften van alle Vlaamse lokale besturen. Anders vrezen we dat deze oproep een maat voor niets wordt.

Maarten De Waele