Auteur:

Gepubliceerd op: 21-12-2022

Bedrijven zijn verplicht om 22 afvalsoorten te sorteren, deze mogen niet met het restafval worden meegegeven. Deze sorteerplicht geldt ook voor afval van gemeentelijke diensten, scholen, begraafplaatsen ... Vanaf 1 januari 2024 moeten bedrijven daarbovenop ook keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval sorteren aan de bron, voor een aantal bedrijven geldt deze verplichting al vanaf 1 januari 2023. Bedrijven die ongesorteerd afval aanbieden, zullen vanaf 2023 meer betalen voor de verwerking van hun restafval. Dat afval moet dan immers eerst naar nasortering, wat een extra kost betekent.

Om na te gaan of hun klanten de sorteerplicht nakomen, voeren inzamelaars visuele controles uit op het afval op het moment van de inzameling. Om dit mogelijk te maken, mogen vanaf 1 januari 2023 enkel nog transparante afvalzakken gebruikt worden voor restafval als dat wordt ingezameld in containers. Inzamelaars zijn verplicht om sorteerfouten als non-conformiteiten bij te houden in een register en hun klanten daarvan op de hoogte te stellen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen zich aan een gerichte controle verwachten. Fost Plus en de OVAM maakten middelen vrij uit het werkplan Halve Euro om twee extra personen in te zetten voor de controle en handhaving op sorteren bij bedrijven. 

Meer info over de sorteerplicht, de strengere controles en de hogere kosten lees je in dit nieuwsbericht van OVAM.

Sara Coessens