Afvalcontainer met afvalzakken

Auteur:

Gepubliceerd op: 16-09-2022

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven verplicht gebruik maken van transparante zakken voor hun restafval als ze dit in een container aanbieden voor de ophaling. Deze verplichting is terug te vinden in VLAREMA onder artikel 5.3.13.2. De afvalzakken moeten bovendien ook minstens 80% recyclaat bevatten (VLAREMA artikel 5.3.13.1).

De mate van transparantie van de afvalzakken werd niet vastgelegd in VLAREMA. Het enige criterium is dat men doorheen de zak moet kunnen kijken om de inhoud ervan makkelijk te controleren op eventuele sorteerfouten. VLAREMA afdeling 5.5 legt immers op dat inzamelaars een visuele controle moeten uitoefenen bij de inzameling van bedrijfsrestafval. Bij het opmerken van sorteerfouten, dienen ze de klant hierover te informeren en wordt een non-conformiteit geregistreerd. Dit kan aanleiding geven tot meer controles en handhaving op het niet respecteren van de sorteerplicht.

Ook intercommunales en gemeenten die bedrijfsrestafval inzamelen in containers, moeten hun klanten hierover informeren en moeten hierop controleren bij de inzameling. Meer info lees je op de website van OVAM.

Sara Coessens