Roeselare

Auteur:

Gepubliceerd op: 25-01-2023

De Vlaamse Regering wil lokale besturen verder stimuleren om nieuwe invullingen te geven aan de parochiekerken die niet meer noodzakelijk zijn voor de eredienst. Het decreet van 10 november 2022 zorgt voor een uitbreiding van de subsidiemogelijkheden voor lokale besturen en kerkbesturen om projecten van neven- en herbestemming op te nemen. De Vlaamse Regering heeft onlangs definitief het subsidiebesluit van 20 december 2013 gewijzigd waarbij de voorrangsregeling wordt aangepast.

De huidige subsidies van het agentschap Binnenlands Bestuur blijven inzetbaar voor nieuwbouw, aankoop en verbouwing, renovatie, studies voor neven- of herbestemming en aanpassingsinvesteringen voor de nevenbestemming van parochiekerken. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 30 % van de kostprijs. De subsidiebasis wordt verhoogd met 7 % als tussenkomst voor de algemene kosten.

Wat verandert er?

Het is vanaf nu mogelijk om subsidies te verkrijgen voor de opmaak van opmetingsplannen en trajectbegeleiding voor neven- of herbestemming. Dat laatste gaat bijvoorbeeld over participatietrajecten.

De subsidies breiden uit naar parochiekerken die bij aanvraag maximaal vijf jaar geleden onttrokken zijn aan de eredienst. Dit maakt het mogelijk om ook voor deze kerken subsidies aan te vragen voor haalbaarheidsstudies, opmetingsplannen en processen van trajectbegeleiding, én basisinvesteringen die een latere herbestemming mogelijk moeten maken.

Het maximaal subsidiebedrag is bovendien gestegen van 200.000 euro naar 250.000 euro.

Op deze manier speelt de Vlaamse Overheid in op de noden en verruimt ze haar visie om initiatieven te ondersteunen die een parochiekerk toekomstbestendig maken als ruimtelijk entiteit, en dit op een financieel zo eenvoudig mogelijke manier.

Platform Toekomst Parochiekerken

Dit geeft een extra boost aan het recent opgerichte Platform Toekomst Parochiekerken. Het Platform is een samenwerking tussen PARCUM en de VVSG. Samen met PARCUM willen we via deze weg de lokale besturen en kerkbesturen optimaal ondersteunen in de zoektocht naar een kwalitatieve nieuwe invulling voor een (gewezen) parochiekerk. Op 23 december 2022 heeft de Vlaamse Regering een werkingssubsidie goedgekeurd aan de VVSG voor de operationele uitvoering van de beleidsnota van het Platform. Deze middelen zijn voor de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2024. PARCUM ontving daarvoor eveneens een werkingssubsidie.

Meer info: toekomstparochiekerken.be of op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Sarah Luyten