Auteur:

Gepubliceerd op: 17-07-2023

Op 27 juni 2023 wijzigde de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.  Er werd met het artikel 4ter een uitbreiding voorzien.

Deze wijziging voegt een nieuw recht op politiek verlof in voor werknemers in de privé-sector die het ambt van burgemeester uitoefenen en geconfronteerd worden met een noodsituatie waarbij hun aanwezigheid onmisbaar is in hun gemeente/stad en daardoor hun arbeidsovereenkomst tijdelijk niet kunnen uitvoeren.

De nieuwe regeling laat toe dat de werknemer het recht heeft om gedurende maximum het aantal arbeidsdagen dat hij wekelijks dient te presteren, afwezig te zijn van het werk, en dit zolang de noodsituatie aanhoudt.

De werknemers, die het politiek verlof opnemen in het kader van een noodsituatie, behouden voor de betrokken afwezigheidsdagen hun recht op loon.  De mogelijkheid wordt geboden aan de betrokken werkgevers om het aan de werknemer betaalde brutoloon (vermeerderd met de werkgeversbijdragen die aan de sociale zekerheid werden gestort) voor de betrokken periode terug te vorderen van de betrokken gemeente of stad. De betrokken gemeente of stad kan op zijn beurt een gedeelte hiervan terugvorderen van de burgemeester.

Dit nieuwe recht op politiek verlof bestaat naast het bestaande recht op politiek verlof.

Thaïs De Vuyst