Auteur:

Gepubliceerd op: 05-09-2019

Op onze website vind je de nieuwe versie van het typecontract leningen. De belangrijkste wijzigingen zijn de integratie van de typebrief in het typecontract en de opsplitsing van leningen op basis van rentevoeten van 1 jaar en meer (voorheen 2 jaar en meer), en leningen o.b.v. rentevoeten t.e.m. 6 maanden (voorheen 1 jaar). Voorts voegden we in de toelichting toe dat de wet KMO-financiering van toepassing is op de besturen waarvoor die geldt.

Bij de nieuwe versie van het typecontract hoort ook een een nieuwe versie van het rekenblad. 

Ben Gilot