Auteur:

Gepubliceerd op: 12-10-2021

Op 17 oktober, de Werelddag van het verzet tegen Armoede, staat de maatschappelijke participatie van mensen in armoede centraal. 'Ergens deel van uitmaken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen', benadrukt het Netwerk tegen Armoede. Kinderopvang kan hierin een eerste stap betekenen voor ouders om tot deze maatschappelijke participatie te komen. 

Ouders die hun kind kunnen brengen naar een kwalitatieve kinderopvang, krijgen de tijd om op adem te komen, ze kunnen een netwerk uitbouwen en zich engageren om deel te nemen aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of een opleiding te volgen. Uit onderzoek blijkt (Vandenbroeck en Van Lancker 2014) dan ook dat kwalitatieve kinderopvang een belangrijke hefboom is tegen (kinder)armoede.

Steden en gemeenten hebben, onder andere met het toekennen van het OCMW- en minimumtarief, de sleutel in handen om drempels te verlagen voor ouders die het moeilijk hebben. Ook kinderen krijgen zo toegang tot rijke ontplooiingsmogelijkheden, een verruiming van hun leefwereld, en voorbereiding op school. In dit filmpje getuigen enkele maatschappelijk werkers en een moeder, over het belang van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang.

Wil je als gemeente graag zelf aan de slag om de kinderarmoede in jouw gemeente terug te dringen? Dan vind je hier alvast inspiratie in de brochure uitgegeven door de Koning Boudewijnstichtin,g in samenwerking met VVSG.

Voor meer informatie kan je terecht op onze pagina voor kinderopvang en kinderarmoede.

Shirley Ovaere