Auteur:

Gepubliceerd op: 13-03-2024

De gemeente Temse is één van de vijf pioniers die met ondersteuning van Netwerk Klimaat aan de opmaak van een lokaal warmteplan werkte. Bij de oproep vanuit Netwerk Klimaat in 2022 twijfelde Temse geen moment: de gemeente had het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) ondertekend en engageerde zich dus al voor de opmaak van een warmteplan.

Temse gebruikte tijdens dit traject het voorbeeldbestek van Netwerk Klimaat alvorens een studiebureau aan te stellen. Als koploper heeft de gemeente nu, na een intensief traject van een jaar, een goedgekeurd lokaal warmteplan ‘nieuwe stijl’ gebruik makend van de warmtegids.

Bij vele lokale besturen en beleidsmakers leeft het idee dat warmtenetten enkel mogelijk zijn wanneer er in de gemeente een grote industriële restwarmte beschikbaar is. Is deze niet aanwezig dan wordt de optie van collectieve warmte al vaak uitgesloten. Onterecht bewees ook Temse, want collectieve warmte kan gewonnen worden uit verschillende bronnen. Naast industriële restwarmte bieden bronnen zoals geothermie, aquathermie en riothermie ook mogelijkheden om een warmtenet rond op te bouwen. 

Op onze website vind je meer informatie over de begeleidingstrajecten en het warmteplan van Temse.

Zelf starten met de opmaak van een warmteplan? Op 2 mei kan je tijdens Klimaatdag deelnemen aan de sessie 'warmteplannen voor kleinere gemeenten'. Je leert er meer over de opmaak van een lokaal warmtebeleidsplan met efficiënte inzet van personeel, tijd en middelen. De plaatsen zijn beperkt dus wacht niet te lang met inschrijven.

Thomas Pluymers