Auteur:

Gepubliceerd op: 23-11-2023

Na het verstrijken van de deadline op 5 oktober 2023 voor het ondertekenen van het recentste Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.1), zijn de subsidiebedragen vastgesteld via een Ministerieel Besluit. Uiteindelijk hebben 89 gemeenten deze versie ondertekend en kunnen zij nu aan de slag om de gemaakte engagementen tegen 2025 waar te maken.

In het eerste werkingsjaar wordt een bedrag van 9 miljoen euro verdeeld over de deelnemende gemeenten. De specifieke subsidiebedragen voor elke gemeente zijn te vinden in de bijlage bij het Ministerieel Besluit en zullen in april 2024 aan de gemeenten worden uitbetaald.

Voor het tweede (en laatste) werkingsjaar van versie 2.1 is er in de Vlaamse begroting een bedrag van 7 miljoen euro voorzien. Deze middelen zullen in april 2025 worden uitbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Maarten Tavernier