Auteur:

Gepubliceerd op: 30-06-2021

De lokale besturen spelen een cruciale rol tijdens en na de coronacrisis. Dat werd nogmaals bevestigd in een studie rond lokale financiën van Belfius.

De crisis weegt op de meerjarenplannen, maar de schade valt dankzij de steun van de centrale overheden en de financiële buffers mee. De Vlaamse gemeenten houden financieel dan ook het hoofd boven water, ondanks de minieme groei van de fiscale ontvangsten in 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar (+0,4%) en de oplopende personeelskosten. De personeelskosten stijgen onder andere door de immer stijgende pensioenbijdragen, waarmee een dubbele vergrijzingsgolf moet opgevangen worden: meer statutaire ambtenaren gaan met pensioen, en degenen die met pensioen zijn, blijven langer leven. Voor meer achtergrondinfo bij deze pensioenproblematiek kan je terecht op het VVSG-kennisnetwerk.

Ook al oogt de toekomst financieel onzeker, lokale besturen blijven investeren, onder meer in duurzame buurten. Bij de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 schreven gemeenten en OCMW’s nog 2,5 miljard euro (+17%) investeringen meer in dan de originele meerjarenplannen.

Ben Gilot