Auteur:

Gepubliceerd op: 07-10-2020

De FOD Financiën verwacht de grootste impact van de pandemie op de aanvullende personenbelasting in het begrotingsjaar 2022. De (aanvullende) personenbelasting op de inkomens van 2020 (aanslagjaar 2021) wordt immers in de loop van 2021 en 2022 definitief verrekend. Ongeveer een derde van de op die inkomens betaalde aanvullende personenbelasting komt in boekjaar 2021 in de boeken van de gemeente, de resterende twee derde pas in boekjaar 2022. Momenteel verwacht de FOD Financiën dat tegen 2023 naar een normale toestand kan worden teruggekeerd.

De FOD financiën stoelt zich op de evolutie van de loonmassa (cf. Federaal Planbureau), de maatregelen van de federale regering en de evolutie tot nog toe van de bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen voor de berekeningen voor het aanslagjaar 2021. Het Federaal Planbureau ging bij haar berekeningen uit van een scenario waarbij verondersteld werd dat het herstel in binnen- en buitenland niet in het gedrang komt door nieuwe omvangrijke inperkingsmaatregelen.

Tegen 25 oktober mogen de gemeenten de APB-ramingen voor begrotingsjaar 2021 verwachten. De volledige presentatie kan men alvast hier bekijken.

Ben Gilot