Auteur:

Gepubliceerd op: 05-12-2022

Voor een goed thesauriebeheer is het voor een gemeente onontbeerlijk te weten wanneer de belangrijkste aanvullende belastingen worden doorgestort. Op de VVSG-website vindt u een overzicht van de stortingsdata voor 2023 van de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en die van de opdeciemen op de verkeersbelasting.  

Ben Gilot