Auteur:

Gepubliceerd op: 23-02-2022

Er moeten duidelijke afspraken komen over de manier waarop het Agentschap Opgroeien omgaat met signalen die het krijgt van lokale besturen over kinderopvanginitiatieven. Steden en gemeenten vragen ook om alle relevante informatie over de kinderopvanginitiatieven op hun grondgebied meteen te krijgen. Zo kunnen de lokale loketten kinderopvang ouders beter doorverwijzen naar geschikte opvang. De Huizen van het Kind belasten met een controletaak is dan weer geen goed idee, vindt de VVSG; het leidt tot rolvermenging. Dat liet de VVSG weten in een brief aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn.     

 

Lokale loketten kindervang zijn de beste antennes voor het Vlaamse beleid 

Iedere gemeente heeft een Lokaal Loket Kinderopvang dat ouders informeert over en toeleidt naar het aanbod kinderopvang. Inwoners waarderen deze dienstverlening, de keerzijde is wel dat ouders ook met klachten bij dat loket aankloppen. Medewerkers beschikken nu niet over de juiste info vanuit het Agentschap Opgroeien om gepast te antwoorden op klachten, ze weten ook niet welke stappen het Agentschap eventueel al heeft gezet. Ze hebben ook sterk de indruk dat klachten die ze doorgeven aan het Agentschap Opgroeien niet worden opgevolgd, alleszins is hier geen enkele terugkoppeling van en leeft het gevoel dat ook inspecties onvoldoende planmatig worden opgevolgd.

Mits goede afspraken zouden de lokale loketten nochtans een belangrijke antenne kunnen zijn voor het Vlaamse beleid. De VVSG haalde dit pijnpunt herhaaldelijk aan in gesprekken met het Agentschap Opgroeien. Na het tragische incident in ’t Sloeberhuisje eerder deze maand, is het hoog tijd om de rol van het lokaal loket kinderopvang duidelijk te maken. Voor ons is dat: signalen inzake mistoestanden laagdrempelig doorgeven aan het Agentschap Opgroeien en ouders doorverwijzen naar een gepaste voorziening. Om dat te kunnen doen moeten ze over alle informatie kunnen beschikken over de kinderopvangvoorzieningen die actief zijn op hun grondgebied (negatieve inspectieverslagen, verhoogd toezicht,…). Het kan echter niet de taak zijn van een lokaal loket om alle ouders of de betrokken voorziening proactief te informeren over problemen. Dat is een opdracht van de Vlaamse overheid.  

 

Meer transparantie 

Het is een goede zaak dat de minister inspectieverslagen transparanter wil aanbieden. Het publiek heeft recht op die informatie. Een extra controlerol toekennen aan de Huizen van het Kind, complementair aan de Zorginspectie, is geen goede piste. De Huizen van het Kind zijn conceptueel ontwikkeld als een samenwerkingsverband, een netwerk van actoren die aan preventieve gezinsondersteuning doen. Hen ook belasten met de controle over kinderopvangvoorzieningen zou op rolvermenging neerkomen, en remmend zijn voor hun corebusiness.  

 

Meer dan kinderopvang alleen 

Een soortgelijke problematiek van laattijdige informatie speelt ook voor de woonzorgcentra. Ook daar is het onze vraag om het lokaal bestuur eerder op de hoogte te stellen bij vaststellingen van ernstige inbreuken en (negatieve) inspectieverslagen. De stad of de gemeente is meer en meer de draaischijf van het lokale gebeuren. Gebeurt er iets in een gemeente -goed of slecht- dan kijkt men in de eerste plaats naar de lokale beleidsverantwoordelijken. Dat is een begrijpelijke reflex, het lokale niveau staat het dichtst bij de burger. Toch kan een lokaal bestuur vandaag zeer weinig antwoorden geven of invloed uitoefenen. Het wordt vaak pas in laatste instantie betrokken wanneer een andere overheid ingrijpt. Dat moet anders. 

 

Negen beleidsvoorstellen

De VVSG lanceerde vorige week negen beleidsvoorstellen om de kinderopvang te versterken. Bekijk het persbericht met bijhorende infografiek, standpuntnota en campagnevideo.

Nathalie Debast