Auteur:

Gepubliceerd op: 21-04-2022

Niemand zou dakloos mogen zijn. En toch leren de verschillende daklozentellingen in diverse steden en gemeenten van de voorbije jaren dat er nog heel wat dakloosheid in Vlaanderen bestaat. Dakloosheid is geen louter Vlaams probleem. Vele steden in Europa worstelen er mee.

In het kader van ROOF, een URBACT project, wisselde de Stad Gent de voorbije jaren in een netwerk van 9 Europese steden kennis uit over een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid op lokaal niveau, met als streefdoel het beëindigen van structurele dakloosheid.  De twee sporen van ROOF zijn enerzijds het verzamelen en analyseren van data die te maken hebben met dakloosheid in de stad en anderzijds de shift maken van het symptomatisch beheersen van dakloosheid naar het effectief beëindigen ervan via Housing First. Elke deelnemende stad in het netwerk stelde uitgaande van deze twee sporen lokale actieplannen op.

Het project ROOF loopt nu op zijn einde en daarom organiseert de Stad Gent, de URBACT ROOF steden en URBACT op 13 mei 2022 een Europese politieke bijeenkomst over het beëindigen van dakloosheid: ROOFTOP EU2022. Deze top gaat over het overtuigen van Europa om op lange termijn een einde te blijven maken aan dakloosheid en hoe de EU en de andere beleidsniveaus Europese steden kunnen helpen een einde te maken aan dakloosheid, via housing first en housing led. Tijdens de ochtend krijgt u de kans om hun ervaringen en behoeften te horen aan de hand van kernboodschappen. Daarna gaan ze in discussie met Europese, nationale en lokale politici, deskundigen en het publiek

ROOF wil Europa aanmoedigen om het beëindigen van dakloosheid als een prioriteit te blijven aanhouden. Daartoe zoeken ze kracht in aantallen en ze roepen steden en gemeenten op om deze oproep te ondersteunen. Meer info verkrijgen over hoe je deze oproep kan ondersteunen, kan door te mailen naar urbact.roof@stad.gent. Online deelnemen kan via inschrijving op ROOFTOP EU2022.

Joris Deleenheer