Auteur:

Gepubliceerd op: 24-09-2020

De rondzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 is beschikbaar. Er komt voorlopig geen aanpassing aan de financiële evenwichtsnormen: de autofinancieringsmarge zal in 2025 positief moeten zijn en het meerjarenplan mag geen negatieve geraamde beschikbare budgettaire resultaten bevatten. De huidige budgettaire reserves in combinatie met de ophaalkracht van de jaarrekeningen over 2021 en 2022 en de bijkomende financieringslijnen van de Vlaamse en federale overheid moeten daarvoor volstaan. De minister geeft wel aan dat als de situatie het vereist, er verdere maatregelen genomen zullen worden om de investeringscapaciteit van de lokale besturen maximaal te vrijwaren.

Voorts wordt in de rondzendbrief gewezen op het belang van de grondslagen en assumpties op basis waarvan de aanpassing van het meerjarenplan wordt opgemaakt. Ook de risico’s over de fiscale ontvangsten en de nieuwe tariefmethodologie voor elektriciteit zijn belangrijke aandachtspunten. Het aangepaste meerjarenplan zal al de door de coronacrisis veroorzaakte interne verschuivingen zoals bijkomende en/of weggevallen of verminderde uitgaven en ontvangsten moeten bevatten.

Besturen die het meerjarenplan in de eerste helft van 2021 zouden willen aanpassen om de kredieten te wijzigen, kunnen dat aanvragen. Normaal gezien kan dat pas als de jaarrekening over 2020 is vastgesteld. De minister staat open voor een gemotiveerde afwijking hiervan.

Meer info

Ben Gilot