Auteur:

Gepubliceerd op: 25-08-2020

In de omzendbrief over de aanpassing van het meerjarenplan - verwacht in september - zal duidelijk worden of er een eventuele versoepeling komt van de financiële evenwichtsnormen.

De VVSG had aan de minister van Binnenlands Bestuur gevraagd om het verplichte financieel evenwicht op de korte termijn los te laten en de nodige soepelheid aan de dag te leggen gezien de impact van de coronacrisis. Zo krijgen besturen de kans om de impact van de crisis te absorberen en tegelijkertijd zich aan te sluiten bij een financieel evenwicht op lange termijn. In het antwoord dat de VVSG kreeg waarschuwt de minister voor imagoschade indien lokale besturen een meerjarenplan opmaken voor enkele jaren met een negatief beschikbaar budget en hij wijst daarbij o.a. op de vele onzekerheden rond de budgettaire impact van de coronacrisis. Een definitief standpunt volgt in de omzendbrief van september.

De minister verduidelijkt in de brief ook dat er geen wijziging aan de regelgeving komt voor de kredietbewaking. De VVSG had gesignaleerd dat vele besturen worstelen met het bewaken van de uitgavenkredieten door de extra middelen die in de afgelopen maanden vanuit de centrale overheden naar de lokale besturen gingen. De redenering daarbij is dat lokale besturen kort op de bal moeten kunnen spelen, maar dat de kredietbewaking bij onvoorziene extra middelen dikwijls verre van evident is door de vereiste aanpassing van het meerjarenplan. Het invoeren van een regeling waarbij het uitvoerend orgaan het exploitatiekrediet zou kunnen verhogen zolang het saldo tussen exploitatie-uitgaven en -ontvangen niet verslechtert zou volgens de minister te veel ruimte geven aan het uitvoerend orgaan. Deze FAQ van ABB verduidelijkt de mogelijkheden bij onverwachte uitgaven. 

Ben Gilot