Auteur:

Gepubliceerd op: 17-05-2022

Op 12 maart 2021 en op 4 februari 2022 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de afbakening van de referentieregio’s en het verdere verloop van het traject regiovorming. Er werden 15 referentieregio’s gedefinieerd. Op 1 april keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van regiodecreet goed. Er staat dus veel op til voor de lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Daarom starten we een online kennisdelingsplatform – via Microsoft Teams. Met dit platform willen we kennisdeling tussen steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden faciliteren over regiovorming. Je kan er terecht met al jouw vragen. Of je nu op zoek bent naar ervaringen met een burgemeestersoverleg, interessante praktijkvoorbeelden over het samenwerken met verschillende partners of inspiratie en tips voor een concreet vraagstuk m.b.t. afstemming… We bieden je graag een kanaal om hierover met anderen in gesprek te gaan!

Vanuit de VVSG engageren wij ons om jullie via dit kanaal op de hoogte te houden van nieuws over regiovorming en interessante bovenlokale initiatieven en vormingen over het thema.

Heb je interesse om aan te sluiten? Vul dan dit formulier in en we voegen je toe.

Eliene Rijcken