Auteur:

Gepubliceerd op: 21-12-2023

De VVSG gaf recent advies voor het verzameldecreet en -besluit. De VVSG vindt het goed dat de principes van regioconform samenwerken op de sectoren worden toegepast met de verwijzing naar de teksten van het regiodecreet zelf. Dat zorgt voor transparantie en coherentie in de toepassing en draagt bij tot de doelstelling van regiovorming: de gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Het verzamelbesluit regiovorming maakte de principes van regioconform samenwerken van toepassing op energiehuizen en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten. Dat verzamelbesluit is intussen definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering op 20 oktober 2023. 

Het verzameldecreet regiovorming wijzigt het decreet van 17 februari 2022 (sociale economie en werk), 7 juli 2017 (wijk-werken), 23 december 2021 (cultuurerfgoeddecreet) en 10 maart 2023 (sociaal-cultureel volwassenenwerk). Het ontwerpdecreet maakt de principes van regioconform samenwerken van toepassing op de intergemeentelijke samenwerkingsvormen bij de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk, het wijk-werken, de cultureelerfgoedconvenants en bepaalt ook de territoriale afbakeningen van de organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk. De verdere behandeling door de Vlaamse regering voor dit ontwerpdecreet wordt binnenkort verwacht. 

In 2024 staan nog andere aanpassingen op stapel. De planning daarvan is te bekijken in de bijlage van het voortgangsrapport regiovorming, geagendeerd op de Vlaamse regering op 14 juli 2023. 

Elke Vastiau