Auteur:

Gepubliceerd op: 07-09-2023

Vlaams minister Lydia Peeters en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een oproep lanceren voor innovatieve pilootprojecten, ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. De oproep richt zich op pilootprojecten van een beperkte schaalgrootte die verkennend en innovatief van aard zijn en die na afloop kunnen opschalen. Er kunnen voorstellen ingediend worden die betrekking hebben op één van de vijf volgende thema’s: 

  • mobiele laadsystemen voor elektrische voertuigen; 
  • laadsystemen voor elektrische voertuigen binnen een energiemanagementsysteem, dat gevoed wordt door hernieuwbare energie die ter plekke wordt geproduceerd; 
  • innovatieve laadsystemen voor elektrische wagens waarbij de laadpunten gedeeld worden tussen diverse EV-rijders zonder dat ze publiek toegankelijk zijn; 
  • publiek toegankelijke innovatieve laadsystemen voor elektrische wagens op locaties waar geen laadpunten voorzien kunnen worden via de concessies voor de uitrol van laadinfrastructuur; 
  • het management van voor deelwagens voorbehouden laadpalen op het openbare domein.

Het budget van de oproep bedraagt twee miljoen euro en wordt mede gefinancierd met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds. De uitgaven worden aan 40% vergoed, de maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. De aanvragen kunnen ten laatste ingediend worden op 23 oktober 2023. 

Ga naar uitgebreide info over de projectoproep en het modelformulier.

Erwin Debruyne