Beschermde Sint-Pieter-en-Paulkerk, Mechelen

Auteur:

Gepubliceerd op: 10-10-2023

Er is een principiële goedkeuring door de Vlaamse Overheid om het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 te wijzigen. Welke veranderingen over de parochiekerken staan in het voorstel?

Eerder is het Onroerenderfgoeddecreet gewijzigd in functie van de implementatie van de beleidsinstrumenten die zijn opgenomen in de visienota van 16 juli 2021. De wijziging van dit besluit is de volgende stap.

De verankering van het instrument kerkenbeleidsplan verschuift naar de organieke eredienstregelgeving. Het beschikken over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan is al een voorwaarde voor het bekomen van premies voor beschermde parochiekerken. Maar vanaf nu is een actueel kerkenbeleidsplan verplicht – met de klemtoon op actueel – om premies te krijgen, net zoals voor subsidies voor niet-beschermde parochiekerken.

Let op! Wil je in aanmerking komen voor een verhoogde premie (60% in plaats van 40%) voor een beschermde kerk? Of wil je een premie (80%) bekomen voor een herbestemmingsonderzoek? Dan is er bijkomend de vereiste dat het gebouw in het actueel kerkenbeleidsplan aangeduid is voor ruimer gebruik dan enkel de eredienst. Het gaat hier over valorisatie, medegebruik, neven- of herbestemming.

Bovenstaande wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2025, wanneer ook de verplichting van het beschikken over een actueel kerkenbeleidsplan in werking treedt. Dit is opgenomen in het gewijzigde besluit van 20 december 2013 over de toekenning van subsidies voor gebouwen van onder meer de eredienst.

In de wijziging van het besluit is ook de verplichting opgenomen om een herkenningsteken aan te brengen aan beschermd erfgoed. Op die manier wil de overheid de zichtbaarheid van het aanwezige erfgoed vergroten. Daarnaast is er een voorstel om de Onroerend erfgoedprijs niet meer jaarlijks te laten plaatsvinden.

Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de SARO en van de Raad van State.

Sarah Luyten