Auteur:

Gepubliceerd op: 08-05-2023

De mobiele teams hebben bijna alle lokale besturen gecontacteerd om het preventief zorgaanbod - basisvaccinaties en screening op tuberculose (TB) - aan de Oekraïense ontheemden aan te bieden. Veel lokale besturen hebben al een beroep gedaan op deze mobiele teams, waarvoor dank. 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil het belang van een goede basisvaccinatie en de TB-screening bij deze doelgroep onderstrepen en opnieuw onder de aandacht brengen. Recent bijvoorbeeld werd het Agentschap Zorg en Gezondheid opgeroepen voor vaccinatie naar aanleiding van enkele gevallen van mazelen bij vluchtelingen en Oekraïense ontheemden. Ook zijn al meerdere gevallen van actieve “pulmonale” tuberculose gedetecteerd dankzij de screening op tuberculose via RX-thorax.  

Als lokaal bestuur kan u helpen om het risico op nieuwe besmettingen te beperken. Hiervoor kan je beroep doen op dit mobiel team. Is er reeds een vaccinatie/screening-campagne in jouw gemeente geweest, maar zijn niet alle Oekraïense ontheemden gekomen? Dan kan je opnieuw op deze dienst een beroep doen. In onderling overleg komen deze teams ter plaatse om de Oekraïense ontheemden te sensibiliseren, te vaccineren en te screenen op tuberculose. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Jouw medewerking is wel nodig om o.a. de informatie ruim te verspreiden en te proberen de doelgroep voor dit preventief aanbod te mobiliseren.

Bent je geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact op met:

Meer info over dit mobiel team en de planning van de vaccinatie-sessies.

 

 

 

Veerle Cortebeeck