Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2022

De POD MI beantwoordt deze en andere vragen in een FAQ. Het recht op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) gaat zoals steeds in vanaf de dag van de hulpvraag. Er moeten 2 voorwaarden vervuld zijn:

  • de betrokkene heeft een attest van tijdelijke bescherming en
  • de betrokkene heeft zich al aangemeld bij de gemeente en kan dat ook aantonen ofwel met de bijlage 15 ofwel met een ander bewijsstuk zoals bijvoorbeeld een afspraakbevestiging. De gemeente levert de bijlage 15 in principe onmiddellijk af als de tijdelijke beschermde zich aanmeldt maar in de praktijk wordt er soms gewerkt met een afsprakensysteem. Daar houdt de POD MI dus ook rekening mee voor het openen van het recht op equivalent leefloon.

In principe wordt maatschappelijke dienstverlening niet met terugwerkende kracht toegekend. De hulpvraag is het startpunt. Van dat principe wordt evenwel afgeweken als er voor het openen van het recht op equivalent leefloon schulden ontstaan zijn die een impact hebben op de mogelijkheid om nu en in de toekomst menswaardig te leven. In dat geval kan het OCMW die alsnog ten laste nemen met terugbetaling door de POD MI op voorwaarde dat er voldoende bewijsstukken voorgelegd kunnen worden.

Lees meer op onze pagina OCMW-dienstverlening. Hier vind je ook antwoorden op andere vragen zoals deze over de toe te kennen categorie en dergelijke meer.

Fabienne Crauwels