Auteur:

Gepubliceerd op: 22-05-2023

Sinds 2018 worden aanvragen voor een omgevingsvergunning meestal digitaal ingediend en altijd door de vergunningverlenende overheid digitaal behandeld. Handig! Toch was om de plannen in te zien nog altijd een verplaatsing naar het gemeentehuis noodzakelijk. De plannen digitaal ter inzage geven mocht immers niet omdat er een auteursrecht op rust. 

Maar nu is er een verandering. Dankzij aanpassingen in de regelgeving en het Omgevingsloket is het nu mogelijk om het volledige dossier, inclusief de plannen, digitaal te raadplegen via het Inzageloket. Deze mogelijkheid geldt tijdens het openbaar onderzoek en gedurende de periode na de beslissing, zolang de termijn voor het indienen van bezwaar of beroep loopt.

Deze aanpassing is mede tot stand gekomen op verzoek van de VVSG, die erop wees dat de meerwaarde van een digitale omgevingsvergunning gedeeltelijk teniet werd gedaan als mensen nog steeds naar het gemeentehuis moesten gaan voor essentiële onderdelen van de aanvraag, namelijk de plannen.

Het feit dat de plannen nu ook digitaal kunnen worden ingezien, is natuurlijk erg handig voor belanghebbenden. Het is een manier om gemakkelijk de juiste informatie over een aanvraag te verkrijgen. Correcte informatie over een project kan het draagvlak ervoor vergroten en kan leiden tot beter onderbouwde opmerkingen. Maar ook voor gemeenten zelf is dit een stap vooruit. Er komt namelijk meer tijd vrij om het dossier inhoudelijk toe te lichten aan mensen die daarom vragen, in plaats van tijd en energie te moeten steken in het ontvangen van mensen die alleen maar willen inzien.

Aan het auteursrecht zélf verandert overigens niets. Dit betekent dat de plannen nog steeds niet mogen worden meegegeven of gekopieerd, tenzij het auteursrecht verjaarde of de architect toestemming gaf. 

Nieuw is ook de mogelijkheid om een QR-code te plaatsen op de gele affiches die een beslissing of openbaar onderzoek bekendmaken op de bouwlocatie. Als gemeenten zo'n QR-code op het gele affiche zetten, zal een passant wanneer hij de QR-code scant rechtstreeks naar het specifieke dossier worden geleid.

Het is nuttig om in het gemeentelijk infoblad en de gemeentelijke website erop te wijzen dat iedereen voortaan over lopende dossiers de documenten kan lezen via het Inzageloket, maar dat vanzelfsprekend wél nog altijd uitleg over het dossier aan de gemeente kan worden gesteld. Lees hier de modeltekst.  

Je bent lokaal mandataris of een gemeentelijk personeelslid en hebt een vraag? Neem contact op met Xavier Buijs of Steven Verbanck 

 

Xavier Buijs