Joggers stretchen hun benen op een bankje in het park

Auteur:

Gepubliceerd op: 04-10-2023

 

Op 22 september 2023 keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Bart Somers, de subsidie goed voor het tweede projectjaar van 'Ondersteuning van lokale besturen in het kader van samenleven in diversiteit: Plan Samenleven'. Voor dit tweede projectjaar verdeelde de Vlaamse regering een bedrag van 16,9 miljoen euro over 147 lokale besturen, de VGC en de Rand vzw. Het tweede projectjaar begon op 1 oktober 2023 en loopt tot en met 30 september 2024.

In dit tweede projectjaar zijn er 40 nieuwe gemeenten toegetreden tot negen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS). De VVSG is verheugd dat er nu 147 deelnemende lokale besturen zijn na één jaar. Het Plan Samenleven heeft gezorgd voor een nieuwe lokale dynamiek. De VVSG hoopt echter op een structurele verankering van deze subsidie. Voor veel lokale besturen vormen deze projectmiddelen een erkenning voor hun inzet gedurende vele jaren, waarbij ze eigen middelen hebben ingezet. Voor andere besturen betekent deze subsidie de eerste financiële steun vanuit Vlaanderen voor lokaal integratiebeleid.

Het Plan Samenleven heeft ook een verandering teweeggebracht in de werkwijze van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. De minister vond het belangrijk dat ondersteunend personeel meer lokaal wordt ingezet, wat een significante verandering betekende in de ondersteuning van lokaal integratiebeleid. Deze verandering vraagt om voortzetting en continuïteit.
 

Plan Samenleven: kort

Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties, die de lokale besturen zelf inhoudelijk kunnen invullen. Om in aanmerking te komen moeten lokale besturen of samenwerkingsverbanden van besturen meer dan 7. 500, niet-EU14-inwoners hebben. 
Het Plan Samenleven gaat wel ruimer dan etnisch-culturele diversiteit. Het gaat ook over mensen met een beperking, kansarme jongeren, LGBTQI+. 
 

Save the date Kick-off Plan Samenleven: maandag 20 november 2023 - Vlaams Parlement Brussel

Op 20 november organiseert de VVSG in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur en in samenwerking met de Agentschappen Integratie en Inburgering en andere organisatie een Kick-Off van het tweede projectjaar. Alle loklale besturen zijn welkom op deze dag.

Op het programma

  • Inspirerende werksessies: over de verschillende doelstellingen en acties,
  • Algemene sessies: over hoe doelgroepen te bereiken, actieplannen opmaken, hoe impact meten, intergemeentelijk samenwerken, communcireren over Plan Samenleven.

Daarnaast is er tijd voor een 'meet and greet' met de mentorbesturen, ABB, het AgII, partnerorganisaties en uiteraard vele andere lokale besturen. 

inschrijven kan vanaf maandag 16 oktober

Sabine Van Cauwenberge