Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2020

De lokale diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), FOD Financiën, maken gebruik van URBAIN om de wijzigingen aan onroerende goederen op te volgen, met als doel de kadastrale inkomens van die goederen aan te passen of vast te stellen. Door het uitblijven van een goede import van de omgevingsvergunningen en de digitale bouwaanvragen in URBAIN vroegen deze lokale 'antennes' regelmatig ook informatie rechtstreeks op bij de gemeenten. Dat is vanaf nu verleden tijd. De lokale antennes kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen nog informatie rechtstreeks opvragen bij de gemeenten, in het belang van de gemeenten.

De lokale antennes kunnen aan de gemeenten nog informatie opvragen over:

  • Grote bouwplannen die ze momenteel nog niet kunnen downloaden
  • Spontane aangiften of toevallig ontdekte belangrijke fysieke wijzigingen waarvoor bij de lokale antennes geen kadastrale fiche gekend is,
  • Dossiers die via de DBA-procedure werden ingediend, maar nog niet geïmporteerd werden in de kadastrale toepassingen.
  • Bouwvergunningen van vóór 2018 die nog via het oude systeem van bouwvergunningen werden ingediend.
  • Bouwvergunningen in faciliteitengemeenten.
  • Vergunningen in beroep
  • Occasionele en uitzonderlijke gevallen (bezwaren, fout of vermeende fout in dossier, eigenaar echt onvindbaar, ….)

De komende periode wordt de import van de omgevingsvergunningen helemaal op punt gezet. De verwerking van de dossiers maakt eventuele navorderingen mogelijk.

Ben Gilot