Auteur:

Gepubliceerd op: 17-04-2020

Gemeenten die het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) voor het aanslagjaar 2020 nog willen aanpassen, kunnen dat doen tot 20 mei 2020.

Naar aanleiding van de coronacrisis bekrachtigde de Vlaamse regering op 17 april het decreet dat gemeenten uitzonderlijk in staat stelt om het OOV-tarief dat de gemeenteraad eerder al goedkeurde nog te wijzigen. Normaal gezien moet het OOV-tarief ten laatste op 31 januari van het aanslagjaar vastgesteld worden. De Vlaamse overheid maakt het de gemeenten nu mogelijk om het OOV-tarief voor het aanslagjaar 2020 nog te wijzigen. Veel tijd rest er niet: de gemeenteraad moet het nieuwe besluit uiterlijk op 20 mei 2020 nemen.

Daarenboven moeten de gemeenten dat nieuwe besluit uiterlijk op 31 mei 2020 aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgen. Het publiceren van het besluit in het Loket voor Lokale Besturen volstaat daarvoor. Voor de berekening van de voorschotten moet ook een raming van de OOV-ontvangsten bezorgd worden.  

Ben Gilot