Auteur:

Gepubliceerd op: 26-04-2023

Het Regiodecreet van 3 februari 2023 schetst het algemene kader voor het regioconform maken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ondertussen worden ook initiatieven voorbereid om in Vlaamse sectorale regelgeving de regioconformiteit als voorwaarde voor erkenning en/of subsidiëring in te schrijven.

In sommige regio’s gingen lokale besturen al samen aan de slag om hun samenwerkingen kritisch tegen het licht te houden en een plan op te stellen om hun samenwerkingslandschap eenvoudiger en transparanter te maken.

Maar hoe begin je daar nu concreet aan? Welke beleidsdomeinen zijn prioritair binnen jouw (sub)regio?

Om je te helpen biedt Agentschap Binnenlands Bestuur een ondersteuning aan voor lokale besturen die het bovenlokaal landschap in hun (sub)regio eenvoudiger en transparanter willen maken.

De ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding door een extern bureau, ter waarde van 20.000 €. Het bureau zal maximaal 4 vereenvoudigingstrajecten begeleiden, en dit in de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2024.

 

Wie kan de aanvraag indienen?

De aanvraag wordt ingediend door een groep van gemeenten.

  • Hetzij alle gemeenten van 1 referentieregio
  • Hetzij een cluster van gemeenten binnen 1 referentieregio, bij voorkeur aaneensluitend.

Dit kan aangetoond worden doordat de aanvraag werd goedgekeurd op een burgemeestersoverleg of werd ondertekend door de burgemeesters van de betrokken lokale besturen.

 

Wat moet er in de aanvraag staan?

Je aanvraag bevat een engagementsverklaring waarbij de betrokken lokale besturen zich ertoe verbinden om tegen 31 december 2024 een plan op te maken voor de vereenvoudiging van hun bovenlokaal landschap, onder begeleiding van een door het Agentschap Binnenlands Bestuur aangeleverd extern bureau.

In je aanvraag vermeld je ook welk spoor je precies wil verkennen en uitwerken. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over het samenvoegen van samenwerkingen rond een bepaald thema of het bundelen van werkingen in één samenwerkingsvorm.

Dat beperkt zich niet noodzakelijk tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de zin van het decreet over het lokaal bestuur. Ook federale afbakeningen zoals de politiezones en de hulpverleningszones kunnen het voorwerp uitmaken van een vereenvoudigingsplan. Houd er wel rekening mee dat bij de selectie van de vereenvoudigingstrajecten er voorrang gegeven zal worden aan de trajecten die vereenvoudiging beogen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de zin van het decreet over het lokaal bestuur.

Onderbouw je aanvraag: wat is de huidige situatie en wat zie je als mogelijk of gewenst resultaat? Indien beschikbaar lezen we ook graag een cijfermatig streefdoel (aantal samenwerkingsverbanden minder na vereenvoudiging).

 

Timing en selectie

Je kan je aanvraag indienen via regiovorming@vlaanderen.be en dit tegen uiterlijk 15 september 2023.

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Labo Regiovorming en het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing zal in de tweede helft van september 2023 de aanvragen beoordelen en maximaal vier vereenvoudigingstrajecten selecteren

Peter Hautekiet