Auteur:

Gepubliceerd op: 08-06-2021

Een opportuniteitsadvies?


Het lokaal bestuur krijgt een belangrijkere rol wanneer een organisator van kinderopvang een nieuwe vergunning groepsopvang baby’s en peuters aanvraagt. Een organisator moet vanaf 1 januari 2022 immers een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie 

De regelgeving voorzag vroeger al dat een organisator een advies moest vragen aan het lokaal bestuur over de vergunningsaanvraag voor een kinderopvanglocatie. De adviesrol van het lokaal bestuur wordt vanaf 1 januari 2022 versterkt. Het lokaal bestuur zal een advies kunnen geven over de opportuniteit van de opvang en dit advies moet door de organisator bij de vergunningsaanvraag naar het Agentschap Opgroeien toegevoegd worden. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen die het lokaal bestuur formuleert zal omgaan.

Een kwaliteitsvol opportuniteitsadvies kan bijdragen aan de toegankelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid van het kinderopvangaanbod binnen de gemeente. Het is een waardevol onderdeel van de ondersteuning die je als lokaal bestuur kan geven aan (startende) ondernemers kinderopvang is de gemeente.
 

Aan de slag?

 

Sofie Delcourt